Konferencja naukowa pt.: „Quo vadis academia? Kształcenie studentów i doktorantów – wczoraj, dziś i jutro” to wydarzenie o charakterze naukowym organizowane przez Fundację Scientia Thorunensia, które ma stanowić okazję do refleksji nad formowaniem młodego pokolenia, dzięki wymianie poglądów na temat funkcjonowania polskiego systemu kształcenia w szkołach wyższych oraz społeczno-prawnej pozycji i roli studentów i doktorantów w ramach tego systemu. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia naukowe w przedmiotowym zakresie, w tym najnowsze wyniki badań naukowych.

Skip to content