WIEDZA

Wzięcie udziału w konferencji "Quo Vadis Academia?" to solidna dawka wiedzy przekazana w ciekawy sposób przez doświadczonych prelegentów.

WYMIANA POGLĄDÓW

Konferencja "Quo Vadis Academia?" to również możliwość wymiany poglądów na temat kształcenia studentów i młodych naukowców w Polsce.

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

2-dniowa konferencja naukowa to świetna platforma do integracji środowiska akademickiego, zarówno doświadczonych naukowców jak i tych początkujących.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa

wydarzenie towarzyszące
Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa Uczelni Wyższych jest coroczną imprezą organizowaną kolejno przez polskie Wydziały Prawa. W roku kopernikańskim jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ta prestiżowa konferencja naukowa została objęta patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wpisując się w ideę wydarzeń towarzyszących 550-tej rocznicy urodzin patrona naszego Uniwersytetu. Ogólnopolski Zjazd Dziekanów będzie doskonałą okazją na omówienie nowych trendów w edukacji prawniczej, podsumowanie całokształtu pracy naukowej i dydaktycznej w tej dziedzinie, jednocześnie dając możliwość wypracowania wspólnej strategii zmierzającej do ulepszenia funkcjonowania Wydziałów Prawa. Wydarzenie to będzie także okazją do debaty w gronie dziekanów i prodziekanów uniwersytetów i wiodących uczelni prywatnych nad procesem umiędzynarodowienia procesu kształcenia i badań naukowych, a także wyzwaniom towarzyszącym procesom kształcenia doktorantów. Spotkanie jest niezwykle istotne dla całego środowiska prawniczego, a jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania całokształtu systemu kształcenia prawników w Polsce oraz podniesienie jakości prowadzonej działalności naukowej. Konferencja jest także doskonałą szansą na promocję Torunia oraz wzmocnienia jego pozycji na ogólnopolskiej mapie ośrodków naukowych.

Skip to content